Česky CZ

Kursy EWF 628r1-10 Heat Treatment of Welded Joints v roce 2024

Kursy EWF – leden 2024

21. října 2023

Termíny kursů v roce 2024 v učebnách ARC-Heating s.r.o. v Plzni

Školení v českém jazyce:

22.1.-30.1.2024

 

V případě většího zájmu není problém doplnit více termínů.

Minimální počet pro konání kurzů je 5 posluchačů.

Kurzy jsou pořádané autorizovaným školícím pracovištěm České svářečské společnosti ANB Českým svářečským ústavem s.r.o. ve spolupráci s firmou ARC-Heating s.r.o.

 

Kurz EWF Personál odpovědný za tepelné zpracování svarů 2024

Závazná-přihláška-kurz-EWF-2024

Vzorový certifikát EWF